Corona maatregelen per juli 2020

Beste relatie,

Nu Nederland opnieuw een stap vooruit heeft gezet in de aanpak van COVID-19 (Corona) hebben ook wij onze maatregelen versoepeld. We zijn ons ervan bewust dat het coronavirus nog niet verdwenen is en houden daarom wel de basisregels van het RIVM aan. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat een opdracht, levering of dienst niet kan worden uitgevoerd zoals u van ons gewend bent. U kunt er echter vanuit gaan dat wij binnen de mogelijkheden van ‘het nieuwe normaal’ er natuurlijk wel alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn!

Leveringen en ophaalopdrachten
Leveringen en ophaalopdrachten kunnen probleemloos worden uitgevoerd, mits de werkzaamheden volgens de onderstaande voorschriften kunnen plaatsvinden.

  • Transporteurs die onze leveringen bezorgen, maken na bezorging van de bestelling een foto van de levering op een herkenbare plaats op de bezorglocatie. Dit doen we om het contact tussen mensen te minimaliseren.
  • Standaard leveringen en/of ophaalopdrachten vinden plaats op de begane grond en binnen 10 meter van de hoofdingang.
  • Bij het bezorgen en/of ophalen van uw bestelling wordt de ontvanger, of aanbieder van de retourorder, verzocht om minimaal 1,5 meter afstand tot de bezorger te bewaren.
  • Wanneer niet aan de voornoemde voorschriften kan worden voldaan, kan de levering niet plaatsvinden. Breng uw medewerkers hiervan op de hoogte a.u.b.

Entertainmentopdrachten
Tot nader order vinden entertainmentopdrachten plaats met inachtneming van de 1,5 meter afstand restrictie. Er gelden geen maximale bezoekers- en/of deelnemersaantallen. Per gast en/of deelnemer dient minimaal 2,5 m2 ruimte beschikbaar te zijn.

Grafische- en Creatieve diensten
Voor informatie omtrent lopende grafische- en andere creatieve diensten verwijzen wij u naar uw contactpersoon. Voor nieuwe opdrachten kijken wij per project hoe de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Wij wensen u goede zaken en vertrouwen erop dat wij samen met u de onderlinge relatie op een goede en veilige manier kunnen voortzetten!

Team Art Republic