COVID-19 maatregelen per 18 juni 2021

Beste relatie,

Nu Nederland grote stappen vooruit heeft gezet in de aanpak van COVID-19 (Corona) hebben ook wij onze maatregelen versoepeld. We zijn ons ervan bewust dat de situatie zeer hoopvol, maar nog niet volledig veilig is en houden daarom wel de basisregels van het RIVM aan. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat een opdracht, levering of dienst nog steeds met inachtneming van veiligheidsmaatregelen moet worden uitgevoerd. U kunt er echter van uitgaan dat wij binnen alle mogelijkheden er natuurlijk wel alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn!

Leveringen en ophaalopdrachten
Leveringen en ophaalopdrachten kunnen probleemloos worden uitgevoerd, mits de werkzaamheden volgens de onderstaande voorschriften kunnen plaatsvinden.

  • Transporteurs die onze leveringen bezorgen en/of ophalen, maken na bezorging van de bestelling en/of voor retour inname een foto van de levering en/of retourorder op een herkenbare plaats op de bezorglocatie. Dit doen we om het contact tussen mensen te minimaliseren.
  • Standaard leveringen en/of ophaalopdrachten vinden plaats op de begane grond en binnen 10 meter van de hoofdingang/receptie/ontvangst goederen/expeditie.
  • Bij het bezorgen en/of ophalen van uw bestelling wordt de ontvanger, of aanbieder van de retourorder, verzocht om minimaal 1,5 meter afstand tot de bezorger te bewaren.
  • Wanneer niet aan de voornoemde voorschriften kan worden voldaan, kan de levering niet plaatsvinden. Breng uw medewerkers hiervan op de hoogte a.u.b.

Entertainmentopdrachten
Tot nader order vinden entertainmentopdrachten plaats met inachtneming van de 1,5 meter afstand restrictie. Het maximale aantal deelnemers dient in overeenstemming te zijn met het generiek kader Coronamaatregelen van het RIVM. Per gast en/of deelnemer dient minimaal 2,5m2 ruimte beschikbaar te zijn. Deelnemers dienen vrij te zijn van Corona-gerelateerde klachten. Voor aanvang van een evenement dient de opdrachtgever een gezondheidscheck in te vullen die betrekking heeft op alle deelnemers.

Grafische- en Creatieve diensten
Voor informatie omtrent lopende grafische- en andere creatieve diensten verwijzen wij u naar uw contactpersoon. Hierbij wordt per project bekeken hoe de betreffende werkzaamheden Corona-proof kunnen worden uitgevoerd.

Wij wensen u goede zaken en vertrouwen erop dat wij gezamenlijk weer langzaam, maar zeker kunnen toewerken naar het “oude normaal”!

Team Art Republic