Leveringsinfo

Laden en lossen
Alle door Leverancier te bezorgen goederen worden op de door opdrachtgever opgegeven plaats van bestemming gelost, ter hoogte van de ingang of expeditie van het bezorgadres, mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te bereiken is.

Onder de plaats van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de  terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor vracht-/bestel-/personenauto(‘s) van de leverancier, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 25 meter afstand.

Goederen worden uitsluitend op de begane grond gelost.

De leverancier, of transporteur van leverancier, brengt de te leveren goederen niet naar de gebruikslocatie en zet deze niet klaar voor gebruik.

Onder gebruikslocatie wordt verstaan, de plaats waar de door leverancier te leveren goederen door opdrachtgever worden gebruikt.

Orderontvangst
Een bestelling dient persoonlijk in ontvangst te worden genomen. Na levering van een bestelling dient de opdrachtgever, diens vertegenwoordiger, of bevoegde vervanger altijd te tekenen voor ontvangst. Indien niet voor ontvangst van een bestelling wordt of kan worden getekend, gaat de order onbesteld retour.

Toeslag aanvullende diensten
Voor het bezorgen op andere plaats dan de plaats van bestemming, alsmede voor intern transport en/of transport tot de gebruikslocatie, uitpakken en opbouwen, wordt aan opdrachtgever een toeslag berekend. (Zie: Bezorgtarieven)

Vergunning en ontheffing
Indien nodig draagt opdrachtgever zorg voor de juiste vergunning(en) cq. ontheffing(en) om leverancier een ongehinderde toegang tot de plaats van bestemming te verlenen.

Verplichte kosten
Verplichte kosten die leverancier moet betalen om de plaats van bestemming te bereiken, zoals bijvoorbeeld tol, veerdiensten, parkeerkosten etc., zijn voor rekening van opdrachtgever en worden, indien niet gefactureerd, achteraf door de leverancier in rekening gebracht.

Leveringsgaranties bij bezorging door externe transporteurs
De leverancier kan bij levering via een externe transporteur met betrekking tot de overeengekomen bezorgtijden en ophaaltijden geen enkele garantie geven.