Leveringsinfo

Levering
Bestellingen worden door de leverancier of externe transporteur op de door opdrachtgever opgegeven plaats van bestemming bezorgd, ter hoogte van de ingang, receptie of ontvangst goederen, mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te bereiken is.

Onder de plaats van bestemming wordt verstaan: het bezorgadres, dan wel het lospunt waar de bestelling door opdrachtgever in ontvangst wordt genomen. Deze plaats dient zich binnen een straal van maximaal 25 meter afstand van de vracht-/bestel-/personenauto(‘s) van de leverancier te bevinden en direct en zonder oponthoud bereikbaar te zijn

Bestellingen worden uitsluitend op de begane grond bezorgd.

De leverancier of externe transporteur brengt de bestelling niet naar de gebruikslocatie en zet deze niet gebruiksklaar.

Onder gebruikslocatie wordt verstaan: de plaats waar de te leveren bestelling door opdrachtgever wordt gebruikt.

Orderontvangst
Een bestelling dient altijd persoonlijk in ontvangst te worden genomen door de opdrachtgever, of door een vertegenwoordiger die door de opdrachtgever is aangesteld.

Nadat de bestelling door de opdrachtgever in ontvangst is genomen, maakt de leverancier of externe transporteur een foto van de levering op een herkenbare plaats op de bezorglocatie. Tekenen voor ontvangst is niet nodig.

Wanneer op het tijdstip van bezorging niemand aanwezig is, wordt de levering geannuleerd. De opdrachtgever dient in dat geval een nieuwe bezorgafspraak te maken. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Toeslag aanvullende diensten
Voor het bezorgen van een bestelling op andere plaats dan de plaats van bestemming, alsmede voor intern transport en/of transport tot de gebruikslocatie, uitpakken en opbouwen, wordt aan opdrachtgever een toeslag berekend. (Zie: Bezorgtarieven)

Vergunning en ontheffing
Indien nodig draagt opdrachtgever zorg voor de juiste vergunning(en) cq. ontheffing(en) om leverancier een ongehinderde toegang tot de plaats van bestemming te verlenen.

Verplichte kosten
Verplichte kosten die leverancier moet betalen om de plaats van bestemming te bereiken, zoals bijvoorbeeld tol, veerdiensten, parkeerkosten etc., zijn voor rekening van opdrachtgever en worden, indien niet gefactureerd, achteraf door de leverancier in rekening gebracht.

Leveringsgaranties bij bezorging door externe transporteur
Bij levering van een bestelling door een externe transporteur kan de leverancier met betrekking tot de overeengekomen bezorgtijden geen enkele garantie geven.