Retourinfo

Retour inname
Retourgoederen worden door de leverancier of externe transporteur op de door opdrachtgever opgegeven plaats van inname opgehaald, ter hoogte van de ingang, receptie of expeditie, mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te bereiken is.

Onder de plaats van inname wordt verstaan: het ophaaladres, dan wel het laadpunt waar de retourgoederen kunnen worden ingenomen. Deze plaats dient zich binnen een straal van maximaal 25 meter afstand van de vracht-/bestel-/personenauto(‘s) van de leverancier te bevinden en direct en zonder oponthoud bereikbaar te zijn .

Retourgoederen worden uitsluitend op de begane grond ingenomen.

De leverancier of externe transporteur neemt retourgoederen niet in op de gebruikslocatie en haalt deze daar niet op.

Onder gebruikslocatie wordt verstaan: de plaats waar de te retourneren goederen door opdrachtgever zijn gebruikt.

Klaarzetten van retourgoederen
Retourgoederen dienen op het moment van retour inname centraal en zoals aangeleverd klaar te staan op de begane grond en plaats van levering.

Opdrachtgever dient tape, plakgum of andere gebruikte bevestigingsmaterialen op het moment van retour inname grondig van de retourgoederen te hebben verwijderd.

De transporteur dient zich aan een strak bezorgschema te houden. De retourgoeden dienen daarom op het vroegste ophaaltijdstip klaar te staan voor transport.

Toeslag aanvullende diensten
Voor het ophalen van retourgoederen op een andere plaats dan de plaats van inname, alsmede voor intern transport en/of ophalen op de gebruikslocatie, afbouwen, inklappen, inpakken, schoonmaken, klaarmaken voor transport, wordt aan opdrachtgever een toeslag berekend. (Zie: Bezorgtarieven)

Vergunning en ontheffing
Indien nodig draagt opdrachtgever zorg voor de juiste vergunning(en) cq. ontheffing(en) om leverancier of externe transporteur een ongehinderde toegang tot de plaats van bestemming te verlenen.

Naverrekening en aanvullende kosten
Verplichte kosten die leverancier of externe leverancier moet betalen om de plaats van inname te bereiken, zoals bijvoorbeeld tol, veerdiensten, parkeerkosten etc., zijn voor rekening van opdrachtgever en worden, indien niet gefactureerd, achteraf door de leverancier in rekening gebracht.

Indien extra handelingen nodig zijn, of extra tijd nodig is, ten gevolge van het niet nakomen van de voornoemde voorschriften, worden extra kosten in rekening gebracht.

Garanties bij transport door externe transporteur
Bij inname van retourgoederen door een externe transporteur kan de leverancier met betrekking tot de overeengekomen ophaaltijden geen enkele garantie geven.